چرا با وجود آقای مافیا بازار مدیریت فرایند در ایران همواره دچار حاشیه خواهد بود؟!

امروز می‌خواهیم پرده از رازی بزرگ برداریم. قرار است فردی را معرفی کنیم که به مافیای مدیریت فرایند ایران مشهور است. متاسفانه هر شخص، گروه یا شرکت دیگری بخواهد در این حوزه فعالیت کند، یا باید سهم ایشان را بدهد و یا در انتظار حملات سهمگینش باشد. ... ادامه مطلب
bpm

چرا BPMN مهم است؟

ما قصد داریم مطالب مختصری در مورد BPMN به همراه تاریخچه ، هدف، مزایای، نمادها و نکات کلیدی برای مدل سازی فرآیند کسب و کار مطرح کنیم ... ادامه مطلب