bpm

چرا BPMN مهم است؟

ما قصد داریم مطالب مختصری در مورد BPMN به همراه تاریخچه ، هدف، مزایای، نمادها و نکات کلیدی برای مدل سازی فرآیند کسب و کار مطرح کنیم ... ادامه مطلب