در این قسمت می‌توانید به آخرین آموزش ها و تجربیات وب سایت بیزاجی در ارتباط با حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و نرم افزار بیزاجی دسترسی پیدا کنیم.

وظیفه یا فعالیت (Task)

فعالیت از ارکان اصلی ساخت یک فرایند می‌باشد. فعالیت‌ها (Task) برای مدل‌سازی ایستگاه‌های کاری به کار برده می‌شود و انجام کار توسط افراد مختلف در بازه‌های زمانی را نشان می‌دهد. ... ادامه مطلب