در این قسمت می‌توانید به آخرین آموزش ها و تجربیات وب سایت بیزاجی در ارتباط با حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و نرم افزار بیزاجی دسترسی پیدا کنیم.

رویدادهای آغازین و پایانی

رویداد (Event) در واقع چیزی است که در طول چرخه یک فرایند، اتفاق می‌افتد. رویدادها می‌توانند فرایند را شروع، آن را به تأخیر بیندازند، متوقف، و یا پایان دهند. معمولاً منتظر خبری هستند تا اجرا شوند و دارای مکانیزم فرستنده (Throw) یا گیرنده (Catch)می‌باشند. ... ادامه مطلب