بر اساس گزارشی که موسسه گارتنر در نیمه دوم سال 2019 منتشر کرده است، نرم افزار بیزاجی در میان 5 نرم افزار BPMS برتر جهان قرار گرفته است.
استقبال از این ابزار دوست داشتنی در کشور ما نیز روز به روز در حال افزایش است. در سال‌های اخیر سازمان‌هـای زیادی در ایران از نسخ بومی سازی شده نرم افزار بیزاجی استفاده کرده‌اند و به نتایج فوق العاده‌ای دست یافته اند. نرم افزار Bizagi به سبب محیط بسیار کاربرپسند و سهولت در یادگیری، اسـتفاده از آن به سرعت در کشورمان در حال افزایش است.