در این قسمت می‌توانید آخرین اخبار و مقالات و تجربیات وب سایت بیزاجی مرتبط به حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و نرم افزار بیزاجی را مطالعه کنید.

چرا با وجود آقای مافیا بازار مدیریت فرایند در ایران همواره دچار حاشیه خواهد بود؟!

امروز می‌خواهیم پرده از رازی بزرگ برداریم. قرار است فردی را معرفی کنیم که به مافیای مدیریت فرایند ایران مشهور است. متاسفانه هر شخص، گروه یا شرکت دیگری بخواهد در این حوزه فعالیت کند، یا باید سهم ایشان را بدهد و یا در انتظار حملات سهمگینش باشد. ... ادامه مطلب